Jakość Powietrza Płock

Tutaj znajdziesz aktualne informacje o jakości powietrza w mieście Płock. Nasz raport zapewnia ci dostęp do danych dotyczących stężenia pyłów PM2,5, PM10 oraz gazów NO2, SO2 w czasie rzeczywistym. Oprócz aktualnych wartości, oferujemy również prognozy zanieczyszczenia dla Płocka oraz dane historyczne.

Nasze raporty są aktualizowane na żywo, co pozwala śledzić bieżący stan jakości powietrza i podjąć odpowiednie kroki w celu ochrony twojego zdrowia. Jeśli chcesz poznać obecną sytuację i dowiedzieć się więcej, zapraszamy do zapoznania się z naszym interaktywnym raportem poniżej.


Stan Jakości Powietrza w Płocku dzisiaj

Jakość powietrza w Płocku została dzisiaj sklasyfikowana jako dobra, z niskim poziomem zanieczyszczeń. Stacje pomiarowe nie wykazały obecności szkodliwych stężeń tlenku węgla czy dwutlenku siarki.

Smog Płock (23.04.2024) - zalecenia

Z przyjemnością informujemy, że w Płocku można bez obaw wychodzić na zewnątrz. Zalecamy korzystanie z uroków naszej miejscowości i odwiedzanie lokalnych atrakcji. Bez masek, bez ograniczeń. Dzisiejszy dzień jest idealny na aktywne odkrywanie.